Анналы Сендзивоя

Annales Sandivogii (łac. Annales Sandivogii, piętro: Rocznik Sedziwoja) – kompilacja zaginionych prastarych “Roczników z krakowskiego rozdziału”, annałów franciszkańskich, krakowskich anileli kompilacji itp. Nazwa została nadana w imieniu jednego z jej właścicieli – opata Błogosławionego Klasztoru. Egidia z Clodawa Senjivoy z Tsehel. Zachowane w manuskrypcie XV wieku. Obejmują okres od 965 do 1360 lat. Opisz głównie wydarzenia z historii Polski (zwłaszcza w Małopolsce) z włączeniem indywidualnych wiadomości o Niemczech, Węgrzech, Czechach, Rosji i Litwie, itp. …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *